voopoo ผลของแบบต่างๆของการสูบยาสูบรวมทั้งการสูบ

voopoo

voopoo

ผลของแบบต่าง voopoo ๆของการสูบยาสูบรวมทั้งการสูบไอต่อแนวทางการทำงานของบุฝาผนังเส้นเลือด

ในมนุษย์แล้วก็การคั่นแซงสารต้าน voopoo อนุมูลอิสระ ( A ) ทาง ซ้ายการดูแลรักษาด้วยวิตามินซีช่วยปรับให้ปรุงการขยายตัวของเส้นโลหิตที่ขึ้นอยู่กับเอนโดธีเลียมไปเป็นอะเซทิลโคลีนในผู้ดูดบุหรี่เรื้อรังได้อย่างแจ่มแจ้ง ในระหว่างที่ไม่เป็นผลอย่างเป็นจริงเป็นจังต่อเส้นแผนภูมิการโต้ตอบขนาดยาในกรุ๊ปควบคุม การโต้ตอบเฉลี่ย± SEM ขอ

งการไหลเวียนของโลหิตที่ปลายแขนไปยังอะเซทิลโคลีนด้านในเส้นโลหิตในอาสาสมัครควบคุม ( n  = 10) แล้วก็ผู้ดูดบุหรี่เรื้อรัง ( n  = 10) ที่มีหรือเปล่ามีการให้วิตามินซีด้วยกัน * ความต่างอย่างเป็นจริงเป็นจังในความเกี่ยวเนื่องระหว่างขนานยารวมทั้งการโต้ตอบเมื่อเปรียบเทียบกับ ควบคุมอาสาสมัครที่มีและไม่มีวิตามินซีและก็กับผู้ดู

ดบุหรี่ที่มีวิตามินซี ประยุกต์ใช้จากอ้างอิง 60โดยได้รับอนุญาตจากผู้พิมพ์ ลิขสิทธิ์ © 2000, Wolte

rs Kluwer Health ขวา , ผลของ BH4 ต่อการขยายเส้นโลหิตที่เกิดขึ้นจาก ACh ในผู้ดูดบุหรี่เรื้อรัง. BH4 ปรับปรุงแก้ไขการขยายตัวของเส้นเลือดที่อาศัย ACh อย่างเป็นจริงเป็นจังในผู้ดูดบุหรี่เรื้อรัง แม้กระนั้นไม่สาม

ารถที่จะเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวพันของจำนวนการโต้ตอบของ ACh ในกรุ๊ปควบคุม (ไม่แสดง) ข้อมูลแสดงเป็นค่าถัวเฉลี่ย± SEM *ความต่างที่มีความนัยสำคัญสำหรับเพื่อการสนองตอบต่อขนานยาโดยรวมกับการดู

แลรักษาด้วยน้ำเกลือ เอามาจากอ้างอิง 61โดยได้รับอนุญาตจากสถานที่พิมพ์ ลิขสิทธิ์ © 2000, Wolters Kluwer Health ( B ) ความเคลื่อนไหว ทางด้านซ้ายเฉพาะบุคคลและก็ค่าถัวเฉลี่ยก่อนแล้วก็ข้างหลัง 

30 นาทีของการสูบยาสูบมอระกู่ด้วยถ่าน กึ่งกลาง, อัตราความเคลื่อนไหวส่วนตัวแล้วก็ค่าถัวเฉลี่ยก่อนรวมทั้งข้างหลัง 30 นาทีของการสูบยาสูบมอระกู่ที่ให้ความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้า ขวาการเปลี่ยนส่วนตั

วรวมทั้งค่าถัวเฉลี่ยก่อนแล้วก็ข้างหลังดูดบุหรี่ 1 มวน วงกลมที่มีแท่งแสดงถึงค่าถัวเฉลี่ยโดยรวม ± SEM * P  <  0.05 (ก่อน-ข้างหลังเปิดรับแสงสว่าง) FMD ชี้การขยายตัวที่อาศัยการไหล เอามาจากอ้างอิง 62โดยได้

รับอนุญาตจากผู้พิมพ์ ลิขสิทธิ์ © 2000, Wolters Kluwer Health ( C ) การโต้ตอบ Systolic BP ( ซ้าย ) รวมทั้ง PWV ( ขวา ) แต่ละบรรทัดแสดงถึงการโต้ตอบที่ระบุได้ผลสำเร็จการสูบยาสูบสุทธิ TC/EC ลบด้วยผลพวงของ

ขั้นตอนหลอกที่แต่ละจุดเวลา BL คือ ฐานราก; NS คือ ไม่มีนัยสำคัญ เดอะพี-ค่าอ้างอิงถึงผลพวงเชิงประกอบของ TC/EC ที่ 5 แล้วก็ 30 นาทีเทียบกับการฉ้อโกงระหว่างช่วงเวลาการเรียนทั้งสิ้น ผลบวกของ TC/EC เทียบกับหลอกถูกระบุโดยใช้ความดันเฉลี่ยเป็นตัวแปรร่วม *TC vs. sham, ¶ EC at 5 min vs. sham, † EC at 30 min vs. sham, ** P  < 0.001, PWV แปลงระหว่าง EC 5 min session รวมทั้ง sham session ภายหลังดูดบุหรี่ 15 นาทีโดยใช้การทดลองt ของเด็กนักเรียน สำหรับมาตรการจับคู่ เอามาจากอ้างอิง 63โดยได้รับอนุญาตจากผู้พิมพ์ © 2016 โดยมูลนิธิ American College of Cardiology Foundation