smok การประเมินซ้ำแบบสองทาง ANOVA บอกให้เห็นแนวโน้ม

smok

smok

การสูบไอด้วยนิโคติน smok แปลงการไหลเวียนของเลือดศูนย์กลาง
การประเมินซ้ำแบบสองทาง ANOVA  smok บอกให้เห็นแนวโน้มโดยไม่มีนัยสำคัญระหว่างกรุ๊ปการเรียนต่างๆ( p =0.053) ข้างในความดันเลือดซิสโตลิกศูนย์กลาง (cSBP) cSBP มากขึ้นภายหลังการสูบไอด้วย ECig (+) และก็ดูดบุหรี่ ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มโดยที่ไม่มีความจำเป็น ( p =0.088/ p =0.084; รูปที่ 6 ) โดยใช้สถิติเพิ่มเติมอีก ECig (–) ไม่แสดงความเคลื่อนไหวที่มีความนัยสำคัญของ cSBP ในตอน 2 ชั่วโมงของการสังเกตภายหลังจากการสูบไอ
การประมาณ ANOVA แบบสองทางซ้ำสำหรับความดันเลือดตัวข้างล่าง (cDBP) บอกให้เห็นไม่เหมือนกันอย่างเป็นจริงเป็นจังระหว่างกรุ๊ปการเล่าเรียนต่างๆแล้วก็เวลา ( p < 0.05) การใช้สถิติเพิ่มอีก cDBP ของ ECig (–) ต่ำลงอย่างเป็นจริงเป็นจังในตอน 30 นาทีแรกภายหลังการสูบยาสูบหรือดูดไอ ( p < 0.01 แล้วก็p = 0.005; รูปที่ 7 ) และก็บอกให้เห็นแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นด้านในกรุ๊ป Cig โดยไม่มีนัยสำคัญด้านใน 15 นาทีแรก ( p =0.064; รูปที่ 7 ) อย่างไรก็แล้วแต่ ไม่แตกต่างอย่างเป็นจริงเป็นจังในจุดเวลาไหนๆในกรุ๊ป ECig (+)

ทั้งยังสามกรุ๊ปมีความต่างกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง จากการวิเคราะห์โดยการประมาณซ้ำแบบสองทาง ANOVA ( p < 0.05) สำหรับ AIx ซึ่งถูกปรับสำหรับ HR 75 ครั้งต่อนาที (AIx75) ในรายละเอียดอื่นๆ โดยใช้สถิติเพิ่ม AIx75 มากขึ้นใน ECig (+) อย่างเป็นจริงเป็นจัง 15 นาทีภายหลังจากการสูบไอ ( p =0.001), 30 นาทีภายหลังจากการสูบไอ ( p < 0.05), 60 นาทีภายหลังจากการสูบไอ ( p < 0.05), 75 นาที ภายหลังการสูบไอ ( p < 0.05) และก็ 90 นาทีภายหลังจากการสูบไอ ( p < 0.05) รวมทั้งมีลักษณะท่าทางมากขึ้นโดยไม่มีนัยสำคัญ 45 นาทีภายหลังจากการสูบไอ ( p =0.064; รูปที่ 8 ) กรุ๊ป Cig มากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังหนแรก (p < 0.01) และก็ขณะ 15 นาทีลำดับที่สาม ( p < 0.05; รูปที่ 8 ) ไม่มีนัยสำคัญในแขน ECig